Relé pro monitorování otáček

Sirius 3UG4851Relé 3UG4651 monitorují, zda skutečné otáčky motoru, hřídele nebo poháněných kol jsou větší nebo menší než požadovaná hodnota. Počet otáček je přímo úměrný periodě impulzního signálu vytvářeného např. indukčním snímačem otáček. Relé tedy monitoruje pravidelnost impulzního signálu, a proto může být využito k hlídání stavů a jevů, které lze převést právě na impulzní signál, např. monitorování chodu dopravníku, taktovacího signálu nebo kontrole průběžnosti.

Monitorovací relé 3UG4851 mají navíc rozhraní IO-Link pro přenos naměřených hodnot a diagnostických hlášení do programovatelného automatu, který podporuje toto rozhraní.

Charakteristické vlastnosti:

  • Zvětšený rozsah napájecího napětí AC/DC 24 až 240 V
  • 3 režimy vyhodnocování: překročení, pokles nebo interval hodnot
  • Nastavitelná časová zpoždění a způsob resetu
  • Zobrazení měřené hodnoty a symbolu zvoleného režimu vyhodnocování
  • Až 10 snímačů otáček při mimořádně nízkých otáčkách
  • 2- nebo 3vodičové snímače otáček s elektromechanickým nebo elektronickým výstupem
  • Vestavěné napájení snímače otáček