Výkonové odpínače SENTRON 3KA, 3KE do 1000 A

Bezpečnost bez pojistky

Odpínače / vypínače SENTRON

Výkonové odpínače 3KA a 3KE se používají v rozvodných systémech v rezidenčních a komerčních budovách i v průmyslových rozváděčích. Odpínače 3KA a 3KE spolehlivě "odpojují" a „spínají pod zátěží" určený jmenovitý proud buď troj- nebo čtyřfázově. Tzn. že jsou předurčeny jako odpínače hlavní, ovládací, nouzové, pro účely údržby nebo jako přepínače sítě, přičemž zaručují bezpečné odpojení ve všech nízkonapěťových sítích.

Odpínače 3KA spoléhají na odpojení vedení, zatímco odpínače 3KE mají pohyblivé kontakty. Tyto kontakty se skládají z hlavních a opalovacích kontaktních dílů, které lze snadno vyměnit v případě opálení kontaktů. Pro použití 2 odpínačů 3KE jako přepínač zátěže existuje pro tuto aplikaci pohon přepínače.

Vlastnosti a výhody:

  • Bezpečnost pro každého a každou aplikaci, od ochrany vedení po ochranu uživatele,
  • Jednoduchá, praktická a časově úsporná instalace a používání,
  • Snadná integrace do celkové koncepce nízkonapěťových rozvodů,
  • Zřetelná indikace polohy sepnutí.