Systém SIMOCODE pro - Software

Software pro efektivní řízení motorů
Extrémně jednoduchý inženýrink a rychlé uvedení do provozu.

Snadné plánování, vysoká spolehlivost konfigurace, rychlé uvedení do provozu stejně jako parametrizace, diagnostika a monitorovací funkce relevantní pro údržbu: to vše jsou vlastnosti komfortního inženýrství se SIMOCODE ES, centrálním softwarem pro konfiguraci, uvedení do provozu, provoz a diagnostiku přístrojů Simocode. SIMOCODE ES integrovaný v jednotném inženýrském prostředí plně integrované automatizace (TIA Portal) představuje efektivní a intuitivní řešení pro všechny úlohy automatizace.

SIMOCODE ES V13 na bázi prostředí TIA Portal


Konfigurace v TIA Portalu – náhled přístrojů
Jeden inženýrský nástroj pro řízení motorů

Portál Totally Integrated Automation (TIA Portal) ztělesňuje novou generaci softwarového řešení pro průmyslovou automatizaci. SIMOCODE ES je zakotven v TIA portálu pro intuitivní integraci funkcí řízení motoru v automatizaci. Nyní pro všechny přístroje SIMOCODE pro.

SIMOCODE ES s integrovaným grafickým editorem

 • Transparentní a pohodlná konfigurace v náhledu přístrojů
 • Centralizace konfigurace celého závodu
 • Správa uživatelsky vytvořených šablon pro konfigurace přístrojů SIMOCODE pro v globálních nebo projektových knihovnách pro rychlé opětovné použití

Grafická parametrizace a uvedení do provozu pomocí integrovaného grafického editoru

Řídicí a ochranné funkce, jakož i zapojení řídícího obvodu jsou realizovány pomocí integrovaných řídicích funkcí a můžou být parametrizovány uživatelsky přívětivým a rychlým způsobem.

Parametrizace přístroje pomocí funkce drag and drop (táhni a pusť) používá grafický editor založený na Continous Function Chart (CFC) a umožňuje extrémně kompaktní dokumentaci všech nastavených parametrů, stejně jako on-line grafické znázornění, včetně všech stavových signálů v průběhu provozu.

Snadná diagnostika a údržba

 • Pohodlná centrální parametrizace a diagnostika přes PROFIBUS / PROFINET nebo přímo v rozvaděči
 • Zabránění zbytečným prostojům díky možnosti on-line parametrizace - i v průběhu provozu
 • Zobrazení různorodých informací v podobě přehledných dialogů, mezi něž patří:
  • varování, poruchy, zprávy
  • provozní hodiny motoru, počet startů
  • protokol poruch, historie poruch
  • trendy a záznam měřených hodnot

Kromě SIMOCODE ES V13, který je založený na Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), je i nadále k dispozici pro uvedení do provozu, provozování a diagnostiku SIMOCODE pro software Simocode ES (verze 2007).

Více o SIMOCODE ES (verze 2007)

SIMOCODE pro integrovaný do STEP 7

Konfiguraci a uvedení do provozu SIMOCODE pro lze realizovat také v prostředí TIA Portal bez dodatečného softwaru

Vzhledem k tomu, že konfigurace zařízení je součástí STEP 7, je každá individuálně vytvořená konfigurace načtena do PLC a odtud automaticky převedena do přístrojů Simocode připojených přes PROFIBUS / PROFINET.

Výhody:

 • Intuitivní - velmi jednoduché ovládání; konfigurace SIMOCODE pro bez potřeby dalších nástrojů
 • Efektivní – rychlá a jednoduchá integrace do systému SIMATIC prostřednictvím sdíleného řízení dat a díky jednotnému uživatelskému rozhraní
 • Připravený do budoucnosti - TIA Portal je navržen tak, aby všechny budoucí vývoje softwaru pro SIMOCODE mohly být bezproblémově integrovány
Engineering redefined - SIMOCODE pro v prostředí TIA Portal

Objevte zde, jak jednoduše lze konfigurovat systém řízení motorů SIMOCODE pro v Totally Integrated Automation Portal.

Otevřít

 

SIMOCODE pro v SIMATIC PCS 7 a SIMATIC PDM

Knihovna funkčních bloků SIMOCODE PCS7 umožňuje snadnou a pohodlnou integraci SIMOCODE pro do systému řízení procesů SIMATIC PCS7. Knihovna PCS7 obsahuje standardizované bloky motorů a faceplaty pro řízení, resp. pro ovládání a monitorování motoru.

Pro nastavení a diagnostiku zařízení v celém závodě je SIMOCODE pro také integrován do SIMATIC PDM (Process Device Manager). To znamená, že v systému řízení procesů je zakotven standardní, jednotný nástroj pro inteligentní přístroje, jako jsou SIMOCODE pro.

Výhody:

 • Jednotná a konzistentní integrace do SIMATIC PCS 7
 • Standardizované bloky pro snadnou integraci a optimální provoz
 • Snadno integrovatelná bezpečnostní technologie díky SIMOCODE pro Safety
 • Vyšší transparentnost procesu díky větší hustotě informací v řídicím systému
Snadná konfigurace SIMOCODE pro v SIMATIC PCS 7 a SIMATIC PDM

Pomocí drag & drop (táhni a pusť) jsou motorové bloky a vnitřní propojení vzájemně propojeny. Knihovny, archivy a faceplaty PCS 7 SIMOCODE umožňují snadnou manipulaci.

Otevřít

 

Integrace SIMOCODE pro do PCS 7Více o SIMATIC PCS 7