Optočleny Sirius 3RQ3

Úzký kompaktní design 6,2 mm s polovodičovými výstupy

Optočleny Sirius 3RQ3Kromě vazebních relé je možné využít vazební členy s polovodičovým výstupem, které uživateli nabízí vyšší četnost spínání a delší životnost, neboť neobsahují elektromechanické části. Vyměníte-li vazební relé během životního cyklu strojního zařízení jen jednou, vyplatilo se použít vazební člen s polovodičovým výstupem.

Charakteristické vlastnosti:

  • Vysoká elektrická životnost vzhledem k neomezenému počtu spínacích cyklů
  • Vysoká spolehlivost spínání
  • Spínání stejnosměrných zátěží
  • Krátké doby spínání
  • Efektivní propojení svorek se stejným potenciálem propojovacím hřebenem
  • Bezhlučné spínání

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall:

Optočleny 6,2 mm 3RQ3