Ochrana motorů

Ochrana motorů při přetížení a zkratu

Naše jističe spolehlivě chrání motory i vedení proti přetížení. Jsou tak zárukou spolehlivého a nepřerušovaného chodu vašich zařízení nebo technologií. Pro každý požadavek vám přitom nabízí vhodné řešení v podobě tepelných a elektronických jisticích nadproudových relé nebo jističů k ochraně motorů a transformátorů.