Komponenty pro Totally Integrated Automation

Kompletní spektrum produktů pro průmyslovou automatizaci

9 oblastí produktů = kompletní nabídka pro automatizaci

Automatizační systémy
Ucelené portfolio průmyslových automatizačních systémů: programovatelné automaty, průmyslový software, programovací přístroje, vizualizační software i hardware.
Technika pohonů
Komplexní řešení Vašich pohonů. Motory, frekvenční měniče, generátory, mechanické pohony, pohony pro dynamicky náročné aplikace.
Spínací technika
Spínací přístroje pro rozvod energie, spotřebičové vývody, skříně a klimatizace pro průmyslové rozváděče, nízkonapěťové rozváděčové systémy.
Rozvod energie
Řešení pro přenos, rozvod a ovládání silnoproudé části elektrické sítě. Rozváděčové skříně, přípojnicové systémy.
Napájecí zdroje
Ucelená řada technicky vyspělých napájecích zdrojů. Spínané i neřízené napájecí zdroje.
Procesní instrumentace
Přístroje pro analýzu kapalin a plynů, měření hladiny, průtoku, teploty a tlaku. Plynové chromatografy, procesní spektrometry, pozicionéry, regulátory, vážicí systémy a zapisovače.
Senzorika
Rodina SIMATIC Sensors zahrnuje snímače pro bezdotykové vyhodnocování polohy, bezpečnostní snímače, RFID systémy a systémy strojového vidění.
Průmyslová komunikace
Prvky pro snadné a bezpečné propojení všech komponent v aplikaci.