Monitorovací relé Sirius

Relé pro monitorování elektrických a neelektrických veličin

Monitorovací relé Sirius 3UG4 zvyšují provozní pohotovost a produktivitu Vašich zařízení a strojů. Monitorováním elektrických i neelektrických veličin se dá předejít závadám strojních zařízení, např. při zvýšeném odběru proud, nesprávném sledu fází nebo přepětí. Vyznačují se minimálním zastavěným prostorem - na montážní liště zabírají 22,5 mm a odnímatelnými šroubovými nebo pružinovými svorkami.

Monitorovací relé Sirius 3UG4 nabízejí nastavení parametrů a pracovních režimů podle požadavků uživatele, signalizují poruchové stavy také při částečném výpadku napětí v napájecí síti a dovedou změnit směr otáčení mobilních zařízení, například na staveništích.

Monitorovací relé 3UG48 jsou navíc vybavena komunikačním rozhraním IO-link, které umožňuje jejich snadné začlenění do sítí Profibus nebo Industrial Ethernet / Profinet.

Použití monitorovacích, vazebních a časových relé pro zajištění spolehlivého chodu motoru: