Relé pro monitorování chybového proudu

Relé pro monitorování chybového prouduMonitorovací relé 3UG4624 spolehlivě vyhodnocuje chybový proud unikající ze zařízení, jehož příčinou může být vlhkost nebo znečištění zařízení. K měření se používá součtový měřicí transformátor proudu 3UL22, relé 3UG4624 představuje vyhodnocovací jednotku.

Aplikace:

Zařízení, z nichž mohou unikat chybové proudy jako následek:

  • Usazování prachu nebo vlhkosti
  • Porézních kabelů a vodičů
  • Kapacitních svodových proudů

Charakteristické vlastnosti:

  • Rozsah pracovního napětí od AC 90 V do AC 690 V je předpokladem univerzálního použití na celém světě
  • Nastavitelné mezní hodnoty pro výstrahu a odpojení zařízení
  • Nastavitelné zpoždění a chování při poruše (reset)
  • Displej zobrazuje skutečnou hodnotu veličiny a poruchový stav
  • Operativní montáž součtového transformátoru proudu mimo rozváděč šetří místo v rozváděči