Procesní vizualizační systém SIMATIC WinCC V7.x

SCADA software, pracující na platformě Windows XP/7, který je vhodný pro všechny náročné aplikace ve všech oblastech průmyslu. Může být nasazen jako jedna stanice případně jako více stanic (až 12 redundantních serverů) s architekturou server-klient (až 32 klientů na server). WinCC je k dispozici v různých „velikostech“ dle počtu procesních proměnných, které se přenášejí z řídicích prvků do vizualizace a opačně.

WinCC je vybudováno na relační databázi (MS SQL Server), v níž jsou uložena konfigurační i archivní data. Tato koncepce umožňuje přístup ke zmíněným datům metodami ODBC (Open Data-Base Connectivity), SQL (Structured Query Language). Aplikace běžící paralelně s WinCC, např. MS Excel, mohou spolupracovat na datech prostřednictvím DDE (Dynamic Data Exchange), OLE (Object Linking and Embedding) a OPC. Svou otevřeností je sytém WinCC připraven na komunikační propojení s vnitropodnikovými systémy (např. systém SAP).

Z hlediska současných požadavků odpovídá systém WinCC standardu FDA 21 CFR část 11, který vyžaduje důslednou archivaci všech operátorských zásahů v běžící aplikaci WinCC. Nezbytnou součástí aplikace je systém správy jednotlivých operátorů a jejich přístupových práv. Tento systém je možno ovládat z centrální stanice, čímž je zajištěna nejvyšší ochrana nastavených hodnot. Pokud to okolnosti vyžadují je možno archivovat i projekční změny vlastní WinCC aplikace.

Sledovací a ovládací úlohy aplikace WinCC je možné provádět přes Intranet/Internet rozhraní. Díky tomu je možné z jakéhokoli místa na světě sledovat požadované hodnoty a případně provést operátorský zásah. Veškeré zásahy jsou i zde plně zabezpečeny proti zneužití neoprávněnou osobou.

Relační databáze MS SQL Server plně zabezpečuje možnost dlouhodobého archivování požadovaných hodnot. Systém umožňuje záložní archivaci na vybrané médium s volbou zpětného vložení do WinCC.

Skriptový jazyk C byl ve verzi 6 doplněn o jazyk VisualBasic, což přináší mocný nástroj pro řešení těch nejnáročnějších a současně nejnestandardnějších úloh, které si vyžaduje konkrétní aplikace.

Nadstavba Basic Process Control přináší progresivní a standardizované řešení pro vlastní vzhled WinCC aplikace, který je možný vytvořit v několika minutách, čímž dojde k podstatnému snížení projekčních nákladů. Součástí nadstavby je varianta pro aplikace s více monitory.

Pro zabezpečení integrity WinCC aplikace s více stanicemi je možno nakonfigurovat tzv. inženýrskou stanici, kde se veškeré změny provádějí. Systém v této stanici sleduje realizované úpravy, které je možné následně on-line přenášet do ostatních stanic.