Parametrizační software MSS ES

Jeden software - celá řada parametrizačních a diagnostických funkcí modulárního bezpečnostního systému SIRIUS 3RK3

MSS ES

Parametrizační software je součást modulárního bezpečnostního systému MSS 3RK3. Nahrazuje zdlouhavé a pracné propojování jednotlivých bezpečnostních funkcí operativním parametrováním. Pracuje s připravenými funkčními bloky, které se uchopí a umístí na pracovní plochu. Uživatel může vybírat z knihovny bezpečnostní řídicí funkce, logické operátory a další doplňkové funkce, které zajistí realizaci požadovaného zapojení. Software umožňuje testování vytvořené konfigurace a sledování změn stavu na vstupech a výstupech jednotlivých funkčních bloků. To usnadňuje a zkracuje uvádění do provozu.

Software MSS ES je také vhodný jako účinný „diagnostický nástroj“, protože stav každého bloku i celého zapojení se dá sledovat on-line online. Kromě toho software vytváří dokumentaci bezpečnostních řídicích funkcí.

Charakteristické vlastnosti:

  • Jednoduché projektování, nastavení parametrů a uvedení do provozu
    - software obsahuje všechny běžné bezpečnostní řídicí funkce, logické operátory a doplňkové funkce
  • Spojování jednotlivých bloků do funkčních celků
    - propojení bloků na pracovní ploše spojením a kliknutím myši
  • Komfortní obsluha
    - přehledná uživatelská plocha na monitoru dovoluje parametrování, testování a sledování vytvořené aplikace

Stažení

Trial verze licence Premium parametrizačního softwaru MSS ES

Zkušební verzi licence Premium je možné používat zdarma po dobu 14 dní od instalace. Další používání je podmíněno zakoupením licence Basic, Standard nebo Premium a zadáním příslušného licenčního klíče.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/30319329