Přípojnicový systém SIVACON 8PS BD01 od 40 do 160 A

Flexibilní systém pro rozvod elektrické energie v dílnách, drobných provozovnách a ateliérech

Přípojnicový systém BD01

Hlavní parametry, přednosti:

  • Je zabráněno nebezpečnému dotyku při nasazování a snímání odbočné skříně, odbočná místa jsou zakryta blokovanými kryty,
  • Příprava projektu je jednoduchá – v jediném konstrukčním uspořádání je k dispozici většina dílů v 5-ti proudových velikostech až do 160A,
  • Snadná montáž přímých dílů pomocí jednoduchých spojovacích kontaktů bez nutnosti kompenzace teplotních dilatací.

Přehled systému BD01 (exploded view)

Bezpečný rozvod energie vyhovující nejširším požadavkům

Systém BD01 je určen pro rozvody proudů od 40 A do 160 A. Je výhodný pro instalaci v drobných provozovnách a dílnách pro bezpečné napájení běžných a mobilních spotřebičů nebo jako přívod do lokálních rozvodů. Montáž je zvláště jednoduchá s možností změn nebo pozdějšího rozšíření. K dispozici jsou předpřipravené odbočné skříňky, které mohou být vybaveny podle individuálních požadavků množstvím přídavných prvků, jako jsou např. jistící prvky, proudové chrániče a nebo mohou být kombinovány se zásuvkami dle vlastní volby, zásuvkami s kolíkem i Schuko, třífázovými zásuvkami evropského provedení (CEE).

Konstrukce systému nedovoluje nesprávnou montáž a zajišťuje přehlednost napájecích tras

Propojovací konektory s asymetrickou konstrukcí zaručují spolehlivé elektrické i mechanické spoje a zabraňují chybám při nepozorné montáži. Dalším prvkem jsou kódovatelné odbočné skříňky, které zaručují přehled a pořádek při přiřazení spotřebičů v rozvodném systému. Obsluhující personál je „vynuceným“ postupem a pořadím úkonů při nasazení a sejmutí skříňky chráněn před úrazem. Odbočné místo (konektor) je běžně trvale zakryt a otevře se pouze při manipulaci se skříňkou. Dotyku se živými částmi je zabráněno.

Jednoduché projektování moderního rozvodného systému

Odbočné skříňky lze nasadit na každou proudovou velikost systému BD01. Napájecí skříňky se montují na začátek, na konec nebo na libovolné spojovací místo dvou dílů. Tyto vlastnosti snižují nároky na skladové zásoby. Celý systém je velmi flexibilní a není problém ho instalovat i do složitých vnitřních konstrukcí budov. K dispozici jsou i flexibilní díly pro změnu směru ve třech osách.

Technické údaje

Jmenovité izolační napětí Ui: 400 V AC
Jmenovité provozní napětí Ue: 400 V AC
Stupeň krytí: IP54, IP55
Jmenovitý proud Ie: 40 A až 160 A
Jmenovitá špičková zkratová odolnost Ipk: až 15,3 kA
Jmenovitá krátkodobá zkratová odolnost Icw (1 s): až 2,5 kA
Počet vodičů: 4 (PE =opláštění)
Požární zátěž: max. 0,76 kWh/m
Požár. zátěž jednoho odboč. místa: -
Odbočná místa: můžeme volit po 0,5 m nebo 1 m,
vždy na jedné straně
Odbočné skříňky: ocelový plech, zinkován, lakován
Spojování dílů: propojovací svorníkové bloky se zabudovanou tepel. kompenzací
Materiál vodičů: izolované Al- nebo Cu- vodiče
Materiál opláštění: ocelový plech, zinkován, lakován