WirelessHART modul IE/WSN-PA Link

Modul pro spávu sítě WirelessHART a všech účastnických uzlů

IE/WSN-PA LinkModul IE/WSN-PA Link spravuje síť WirelessHART se všemi jejími účastnickými uzly a zajišťuje její spojení s automatizačními a řídicími systémy (např. na bázi produktů řady Simatic) prostřednictvím průmyslového Ethernetu.

IE/WSN-PA Link spojuje přístroje procesní instrumentace s rozhraním WirelessHART k průmyslovému Ethernetu. Modul podporuje WirelessHART standard a TCP/IP nebo Modbus TCP na straně průmyslového Ethernetu.

Modul IE/WSN-PA Link se snadno konfiguruje s použitím vestavěného webového serveru a umožňuje bezdrátové monitorování, diagnostiku a udržbu přístrojů procesní instrumentace.

Technická data:

  • Podpora HART OPC-Serveru
  • Jednoduché nastavení a monitorování bezdrátové sítě přes web rozhraní
  • Možnost připojení až 100 WirelessHART přístrojů procesní instrumentace
  • Instalace i v prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 2