Redundantní modul

Redundantní modulRedundantní modul využijete u aplikací, kde záleží na bezpečnosti napájení a kde za žádných okolností nesmí dojít k výpadku napájecího napětí.

Výhody použití:

  • Rychlá a jednoduchá instalace (DIN lišta)
  • Signalizace pomocí LED a kontaktu Zdroj 1 / Zdroj 2 OK
  • Možnost připojení dvou zdrojů od 5A do 20A a jednoho 40A