Monitorovací proudová relé

Monitorovací proudová relé SIRIUS 3RR k montáži na stykače 3RT2

Monitorovací proudová reléMonitorovací proudová relé 3RR2 se upevňují přímo na přístroje spotřebičového vývodu podobně jako jisticí nadproudová relé. I když je jejich funkce založena na měření a monitorování poudu motoru, jsou určeny k monitorování nežádoucích stavů zařízení, nikoliv k jištění motoru proti přetížení. Relé 3RR2 vyhodnocují nadproud, podproud a výpadek fáze, dají se tedy monitorovat např. přerušení vodiče, poškození klínového řemene, zablokování (podavače) dopravníku. Protože se upevňují přímo na stykač, odpadá zapojování v hlavním obvodu.

Monitorovací proudová relé 3RR2 se šroubovými nebo pružinovými svorkami ve dvou provedeních s různým souborem funkcí: jednodušší 2fázové provedení Basic (nastavení parametrů potenciometry) a 3fázové provedení Standard (digitální nastavování na displeji). Komfortnější provedení Standard umožňuje navíc monitorovat chybový proud, sled fází, zablokovaný rotor. Parametrovat se dají mezní hodnoty proudu, způsob resetu, zpoždění při zapnutí a poruše. Digitální výstup výstraha informuje o blížícím se nežádoucím stavu zařízení dříve, než nastane vypnutí zařízení. Veškeré prvozní stavy jsou signalizovány na displeji přístroje.

Pokud zvolíte rozsah napájecího napětí AC/DC 24 až 240 V, vystačíte pro zařízení do 80 A pouze s dvěma provedeními (velikosti S00, S0 a S2) monitorovacího proudového relé Sirius 3RR2. K upevnění na montážní lištu slouží stejný adaptér jako pro jisticí nadproudová relé.

Odkazy

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall

3fázová monitorovací proudová relé 3RR2

3fázová monitorovací proudová relé 3RR2 IO-Link