Rozšiřovací moduly SIRIUS 3RK3

Operativní přizpůsobení modulárního bezpečnostního systému SIRIUS 3RK3 vaší aplikaci

Rozšiřovací moduly SIRIUS 3RKRozšiřovací moduly zajišťují operativní přizpůsobení modulárního bezpečnostního systému vaší aplikaci, co se počtu vstupů a výstupů týká. Jsou k dispozici jako vstupní, výstupní anebo vstupně-výstupní moduly, které se dají kombinovat se základním modulem. Splňují požadavky kategorie 4 podle ČSN EN 954-1 a SIL 3 podle ČSN EN 62061 (IEC61508). Parametrování se provede přes základní modul pomocí softwaru MSS ES.

Rozšiřovací modul Vstupy / Výstupy
4/8 F-DI 4 dvoukanálové vstupy, popř. 8 jednokanálových vstupů
2/4 F-DI, 1/2 F-RO 2 dvoukanálové vstupy, popř. 4 jednokanálové vstupy,
1 redundantní reléový výstup, popř. 2 jednokanálové výstupy
2/4F-DI, 2F-DO 2 dvoukanálové vstupy, popř. 4 jednokanálové vstupy,
2 redundantní polovodičové výstupy
4/8 F-RO 4 redundantní reléové výstupy, popř. 8 jednokanálových reléových výstupů
4 F-DO 4 redundantní polovodičové výstupy
8 DI 8 standardních polovodičových vstupů
8 DO 8 standardních polovodičových výstupů