Stykače pro specifické aplikace

Rozsáhlé portfolio stykačů vhodné pro řešení specifických aplikací

Pro spínání ohmických (odporových) zátěží (AC-1), např. topných těles nebo pro spínání bez zátěže v aplikacích, v nichž proud začne protékat, až když je obvod uzavřen (pohony s proměnlivými otáčkami) jsou vhodné 3pólové stykače 3RT14 nebo 4pólové stykače 3RT23.

Stykače pro specifické aplikace

K typickým aplikacím 4pólových stykačů 3RT23 patří:

  • Odpojení spotřebičů v neuzeměných sítích
  • Přepínání sítí při napájení z alternativních / záložních zdrojů
  • Spínání indukčních zátěží bez zatížení (proud je pouze veden, nikoliv spínán)
  • Spínání smíšených zátěží v distribučních rozvaděčích (např. napájení topných systémů, svítidel, napájecích zdrojů pro PC) s kategorií užití AC-1, cos Φ ≥ 0,8

Inovace Sirius - výkonové rozšíření modulárního systému Sirius o velikost S3!

  • Spínání, spouštění, jištění a monitorování do 55 kW (110 A)
  • Jednotná šířka všech přístrojů dané konstrukční velikosti. S00 a S0: 45 mm, S2: 55 mm, S3: 70 mm
  • Připojení k sítím AS-Interface nebo Profibus / Profinet prostřednictvím IO-Link
  • Monitorování stavů zařízení motorů do 80 A
  • Stykače pro spínání kondenzátorů do 75 kVAr
  • Podpora projektování: stažení dat pro vaše CAE / CAD systémy

4pólové stykače 3TK1 jsou konstruovány rovněž ke spínání ohmických zátěží (AC-1, cos φ ≥ 0,95) nebo smíšených zátěží v distribučních rozvaděčích (např. napájení topných systémů, svítidel, napájecích zdrojů pro PC) s kategorií užití AC-1, cos Φ ≥ 0,8.

4pólové stykače 3RT25 s 2 zapínacími a 2 rozpínacími hlavními kontakty naleznou uplatnění při přepínání pólů motorů kladkostrojů a výtahů nebo při brzdění motorů. Hodí se také pro přepínání dvou zátěží napájených z jednoho zdroje.

Stykače 3RT26 slouží ke spínání kondenzátorů. Kromě spínání kondenzátorů v kompenzacích jalového výkonu se dají použít také pro spínání měničů. Nabíjecí odpory jsou spínány kontakty s přesahem. Špičkový nabíjecí proud kondenzátorů je proto omezen nabíjecími odpory dříve, než sepnou hlavní kontakty stykače. Tím se předejde zpětnému negativnímu působení proudových špiček na síť. Potom jsou nabíjecí odpory odpojeny. Blok kontaktů na stykači obsahuje 3 kontakty s přesahem a jeden rozpínací pomocný kontakt, který má uživatel volně k dispozici. Kromě tohoto kontaktu jsou stykače velikosti S00 osazeny jedním zapínacím kontaktem a stykače velikosti S0 a S2 jedním zapínacím a jedním rozpínacím kontaktem. Počet pomocných kontaktů lze zvětšit bočními bloky pomocných kontaktů.

Stykače pro specifické aplikace

Pro aplikace s mimořádně náročnými provozními podmínkami vám nabízíme naše stykače pro drážní použití s pružinovými svorkami, zvětšeným rozsahem teploty okolí od -40°C do +70°C a s drážní cívkou, která má rozsah pracovního napětí 0,7 až 1,25násobek jmenovité hodnoty a je vybavena varistorem popř. diodovou kombinací k omezením přepětí na cívce stykače.
Jsou vhodné pro zařízení s větším kolísáním řídicího napájecího napětí a zároveň s vyššími teplotami okolí. Typickými aplikacemi jsou tedy kolejová vozidla, hutě nebo válcovny. Při provozu se záložními akumulátory se prodlouží provozní doba zařízení.