Řídicí systém SIMOCRANE CeSAR Sway

Autonomní systém zabraňující kývání přepravovaného břemene. Tento systém komunikuje s PLC, které řídící celý jeřáb po sběrnici PPROFIBUS DP. Sestava obsahuje kameru s integrovaným PC, diagnostický modul a gateway Ethernet – Profibus. Kamera je upevněna na mostu jeřábu, průběžně snímá břemeno, kalkuluje jeho polohu a vektor rychlosti z čehož vypočítá povely pro každý pohon samostatně tak aby došlo ke kompenzaci kývání břemene.

K výpočtu jsou používány různé algoritmy založené na matematickém modelu oscilací, což umožňuje přizpůsobit chování systému rozmanitým požadavkům na rychlost manipulace či na přesnost polohování břemene.

Tento systém lze použít pro manuální operace (otáčkové řízení), řízení polohy břemene, kompenzaci kývání a řízení náklonu břemene. To vše u průmyslových jeřábů. U velkých přístavních jeřábů je nabídka funkcí systému ještě výrazně bohatší.