Funkce paramterování, projektování a vizualizace SIRIUS

Následující funkce jsou nabízeny ve většině programů softwarové platformy Sirius ES ve jednotném designu, vzhledu a ovládání, tzv. stejný Look&Feel:

Jednoduché vytváření předloh

Pro přístroje s nepatrnými rozdíly, centrální změny několika parametrů v přístrojích stejných typových řad nebo pro jednoduché a rychlé parametrování stejných aplikací nabízí softwarová platforma Sirius ES výkonný nástroj, který zjednodušuje vytváření souborů s požadovanými parametry. Soubor předloha obsahuje veškeré možné parametry, které uživatel může měnit. Tyto upravené předlohy se dají rychle a jednoduše přenést také do jiných přístrojů stejného typu.

Skupinové funkce

Pohodlné parametrování většího počtu přístrojů nebo aplikací stejného druhu umožňují programy softwarové platformy Sirius ES za použití výše popsaných předloh dovoluje skupinová funkce, která načte parametry ze skupiny přístrojů a poté automaticky uloží do samostatného souboru, popř. přenese parametry ze skupiny souborů do příslušné skupiny přístrojů.

Teleservis prostřednictvím MPI

Licence Premium softwarové platformy Sirius ES podporují dálkovou diagnostiku MPI-Teleservice, která usnadňuje údržbu a zkracuje reakční dobu servisního zásahu.

Tisk dokumentů

Programy softwarové platformy Sirius ES usnadňují tvorbu dokumentace zařízení. Tisk parametrů je v souladu s požadavky ČSN EN ISO 7200. Prvky tiskové sestavy lze jednoduše volit a sestavit podle potřeb uživatele.