Systém SIMOCODE pro - Safety Integrated

SIMOCODE pro Safety – optimálně integrovaná technologie Safety

V procesech, stejně jako v automatizaci továren nabývá bezpečné vypnutí motorů vzrůstající význam. Musíme chránit lidi, stroje a životní prostředí nejlepším možným způsobem. Funkční bezpečnostní normy IEC 61508, IEC 62061 a ISO 13849-1 stanovují závazné požadavky, které byly dosud v praxi často realizovány pomocí běžných bezpečnostních relé.

Přitom se uživatelé museli vypořádat s některými nevýhodami: složité systémy, koncepce s vysokou mírou nejistoty a velmi omezené diagnostické funkce.

SIMOCODE pro Safety nabízí perfektní řešení:

S bezpečnostním digitálním modulem DM-F systému pro řízení motorů SIMOCODE pro jsou všechny požadované bezpečnostní funkce snadno integrovány do motorových vývodů nového nebo stávajícího rozvaděče, takže standardní a bezpečnostní funkce jsou prováděny současně v jednom systému bez ovlivnění druhého. Kromě toho je vyhodnocení koncepce bezpečnosti požadované v bezpečnostních normách se SIMOCODE pro Safety mnohem jednodušší. Nové integrované řešení také umožňuje detailní diagnostické informace, jakož i integraci do automatizačního systému přes PROFIBUS / PROFINET / PROFIsafe – pro transparentnost napříč celým vaším systémem.

Výsledek:
Realizace bezpečnostního vypnutí motorů efektivně a účinně.

Za účelem implementovat řešení, které splní vaše požadavky na bezpečnost, nabízí Siemens dvě možnosti

SIMOCODE pro lokální řešení

  • Připojení bezpečnostního čidla, jako je nouzové zastavení (EMERGENCY-STOP) přímo na DM-F Local
  • Funkce, které mohou být nastaveny na modulu pro různé aplikace
  • Zpracování bezpečnostních hardwarových signálů z F-CPU


Aplikace s DM-F Local: zpracování bezpečnostního vypnutí z F-CPU nebo přímé připojení senzoru

SIMOCODE pro řešení PROFIsafe

  • Při použití fail-safe řízení bude signál k odpojení přenesen do modulu DM-F PROFIsafe přes PROFIBUS/PROFINET


Aplikace s DM-F PROFIsafe: zpracování signálu bezpečnostního vypnutí z F-CPU přes PROFIBUS/PROFIsafe

Pro další informace ke koncepci Safety Integrated společnosti Siemens navštivte:
www.siemens.com/safety-integrated