Ochrana

V této části nabídky přístrojů naleznete vše potřebné pro řešení ochrany proti nadproudům, ochrany před úrazem elektrickým proudem a ochrany před účinky bleskových proudů a přepětí. Pojistky a pojistkové systémy nízkého napětí, jističe, proudové chrániče a svodiče bleskových proudů a přepětí.