Software pro rozvod elektrické energie a rozváděče

Stejně důležitými činnostmi jako výroba jsou rozvod a řízení elektrické energie. Tím, čím je pro košatou korunu stromu kmen – nese jí a dodává životadárnou mízu z kořenů, tím jsou pro spotřebiče přípojnicové systémy a rozváděče – přenáší k nim a řídí elektrickou energii ze zdrojů...

Na následujících stránkách firma Siemens nabízí optimalizované řešení pro přenos, rozvod a ovládání silnoproudé části elektrizační sítě.

 • Projekční software LxLd-tools
  Projekční software LxLd-tools

  Nadstavba AutoCADu pro podporu 3D projektování přípojnicových systémů SIVACON 8PS řady BD2, LX, LD

 • Systémy pro power management
  Systémy pro power management

  Redukce provozních nákladů a zvýšení dostupnosti zařízení

 • SIMARIS design basic
  SIMARIS design basic

  Program pro podporu projektování sítí nízkého napětí. Řeší otázky dimenzování, jištění, ochrany před úrazem elektrickým proudem, úbytků napětí, kompenzace, …