I/O a komunikace SIMATIC S7-400FH

Maximální dostupnost není absolutně dokonalá, dokud plně nevyhoví vašim požadavkům. Proto nabízíme I/O, které mohou být nakonfigurovány a provozovány redundantně. Tyto moduly je možné nakonfigurovat v oddělených rámech – nebo také ve stejném rámu – s jednoduchým anebo redundantním PROFIBUS/PROFINET připojením. Maximální dostupnost také platí pro komunikaci. V závislosti na topologii sítě, jsou vytvořeny redundantní spojení, na která je možné se v případě poruchy přepnout. Pokud nastane porucha, komunikace odolná proti poruše automaticky pokračuje bez jakýchkoliv uživatelem viditelných problémů.

V případě potřeby mohou být periferie připojeny redundantně . K dispozici jsou následující typy připojení:

  • Jednostranné připojení (normální dostupnost) všech PROFIBUS slave, jako jsou ET 200M, ET 200S, ET 200eco,
  • Přepínané připojení (zvýšená dostupnost) pro ET 200M,
  • Redundantní připojení (odolné proti poruše) pro ET 200M.

Tyto konfigurace je možné také míchat.