Technika pohonů pro jeřáby

Softwarové a hardwarové řešení pro jeřábové aplikace

V rámci podpory aplikací zaměřených na techniku řízení pohybu a polohy (Motion Control) nabízí společnost Siemens softwarové a hardwarové řešení pro jeřábové aplikace. Hlavní oblast jejich použití jsou sice obří přístavní jeřáby, nicméně mnohé ze systémů nacházejí použití i na průmyslových jeřábech. Součástí jsou funkce pro pohyb zdvihu, pojezdu jeřábu, pojezdu kočky, systém proti příčení jeřábu a také systém proti kývání přepravovaného břemene.