Nízkonapěťové měniče Sinamics G120P Cabinet Modules

Rozvaděčový měnič Sinamics G120P je skříňová jednotka, která byla speciálně navržena pro čerpadla, ventilátory a kompresory s kvadratickou charakteristikou zatížení.

Měnič je připravený k okamžitému zapojení a snadno se uvádí do provozu. Má specifické funkce, které zajišťují nákladově efektivní a spolehlivý provoz čerpadlových, ventilátorových a kompresorových aplikací. Dále může být díky široké škále komponentů a doplňků dokonale přizpůsoben k řešení specifických požadavků zákazníka. Díky své robustní konstrukci se ideálně hodí pro použití v energetických projektech, vodárenství i zpracovatelském průmyslu.

Sinamics G120P Cabinet Modules

Jako komponent integrovaných pohonných systémů je Sinamics G120P optimálním měničem pro provoz motorů Simotics, které nabízí vysoký stupeň účinnosti a provozuschopnosti a dokonale se hodí pro celou řadu různých aplikací.

Vlastnosti

Měniče Sinamics G120P jsou měniče AC/AC připravené k okamžitému připojení ve standardní ovládací skříni. Kompletní škála doplňků umožňuje přizpůsobení příslušným požadavkům. Dodávají se s šířkou skříně od 600 mm, s různým krytím až do IP54 a ve dvou konstrukčních verzích.

Verze A nabízí dostatek prostoru pro všechny dostupné doplňky bez ohledu na konfiguraci. Dále může být na požádání přizpůsobena specifickým požadavkům zákazníka.
Verze C je mimořádně prostorově úspornou verzí určenou pro aplikace, kde jsou napájecí komponenty umístěny v centrální nízkonapěťové rozvodně a nemusí být znovu instalovány v ovládací skříni.

Obě verze jsou standardnědodávány se síťovou tlumivkou a panelem IOP instalovaným ve dveřích rozvaděče.

Kompaktní filtr dv/dt plus – nákladově a prostorově úsporný filtr k zajištění příslušného napětí motoru
Měniče Sinamics G120P je možné dodás s kompaktním filtrem dv/dt plus VPL (omezovač napěťových špiček). Ten omezuje jak strmost nárůstu napětí (dv/dt), tak špičková napětí na přísné mezní hodnoty uvedené v normě IEC 60034-25. Tím se snižuje namáhání izolace motoru a prodlužuje jeho provozní životnost.
Zajímavý je zejména pro modernizační projekty: Pomocí tohoto filtru lze motory, které nebyly původně určené pro provoz s měničem, napájet z měniče kmitočtu.

Kompaktní filtr dv/dt plus VPL zajišťuje takovou úsporu prostoru, že může být zcela integrován do rozvaděče s měničem, a toi u velkých jmenovitých výkonů. Dále je mimořádně energeticky účinný: „Ořezané“ napěťové špičky nezůstanou nevyužité ve formě tepelné energie v odpornících, ale jsou vráceny zpět do stejnosměrného meziobvodu.

Výhody

 • Skříňová jednotka připravená k okamžitému připojení s širokou škálou doplňků zaručuje řešení pohonu, které je specificky určeno pro zákaznické aplikace s minimálními náklady na montáž a instalaci
 • Průvodce uvedení do provozu PFC a rychlejší identifikace motoru zaručuje jednodušší a rychlejší uvedení do provozu
 • Nižší provozní náklady a vysoká energetická účinnost (větší než 98 %), jakož i energeticky úsporné funkce specifické podle aplikace
 • Nejvyšší možná provozuschopnost zařízení a systému díky robustní konstrukci výrobku s dlouhou provozní životností
 • Dokonalý soulad motoru a měniče díky dostupnosti přesně přizpůsobených motorů Simotics
 • Lze flexibilně navrhnout a instalovat díky vysokým stupňům krytí, které jsou k dispozici, filtru omezujícímu napětí a větším délkám kabelů

Typické aplikace

 • Nejširší škála čerpadlových, ventilátorových a kompresorových aplikací s kvadratickým zatěžovacím momentem
 • Použití v dalších odvětvích se zaměřením na
  - zpracovatelský průmysl
  - energetický průmysl a vodárenství
  - stavební průmysl

Technické údaje

Napájecí napětí:
3AC 380 až 480 V
Výkonový rozsah:
110 až 400 kW
Napájecí soustavy:: TN/TT nebo IT
Síťový kmitočet: 47 až 63 Hz
Výstupní kmitočet: 0 až 100 Hz
Způsob řízení: Vektorové řízení s enkodérem nebo řízení V/f
Vynechaná kmitočtová pásma: 4 programovatelná
Zákaznická svorkovnice: Digitální vstupy/výstupy
Analogové vstupy/výstupy
Vstupy pro vyhodnocování teploty motoru
Reléové digitální výstupy
Komunikační rozhraní: Profibus DP, Profinet, CANopen, Modbus RTU, USS, BACnet MS/TP, FLN P1
Brzdný režim: Volitelný brzdný modul
Krytí: IP20, volitelně IP21, IP23, IP43, IP54
Způsob chlazení: Interní ventilátor (nucené vzduchové chlazení)
Hlučnost: ≤ max. 71 dB (A) ve stavu plného zatížení
Softwarové funkce: - Automatický restart po přerušení provozu v důsledku výpadku napájení
- Letmý start, kinetické zálohování
- Automatická identifikace motoru pro optimalizaci řízení
- Automatická identifikace motoru pro optimalizaci řízení s uzavřenou smyčkou, různé funkce čerpadla, ventilátoru a kompresoru specifické podle aplikace
Ochranné funkce: Monitorování teploty motoru a výkonových sekcí
Ochrana proti podpětí a přepětí, ochrana proti zemnímu spojení, zkratová ochrana, ochrana proti zablokování
Vhodné motory: Indukční motory