TeleControl Professional

Efektivní technologie řízení na dálku pro SIMATIC S7

Obrázek ropovoduVzdálené distriubuované stanice založené na automatech SIMATIC S7-1200, S7-300 a S7-400 lze efektivně připojit k centrálním řídicím a dozorovým systémům na bázi SIMATIC PCS7, SIMATIC WinCC nebo WinCC OA (Open Architecture) nebo cizím systémům přes OPC rozhraní.Pro připojení lze využít rozmanité varianty WAN sítí.

SINAUT ST7 je univerzální a léty prověřený systém pro plně automatizované dálkové monitorování a ovládání vzdálených provozních stanic (RTU), které si mohou vyměňovat data přes sítě WAN (Wide Area Network) jak mezi sebou tak i s kontrolním centrem s možností vytvoření centrálního SCADA PC.

Otevřený prokol DNP3 a mezinárodní protokol IEC-104 jsou naopak protokoly otevřené pro integraci RTU různých výrobců do centrálního DCS / SCADA systému.

Mezi hlavní oblasti aplikací patří následující průmyslová odvětví:

 • Vodárenství, Hospodaření s odpadovými vodami
 • Transport ropy a plynu
 • Distribuce tepla
 • Dopravní systémy
 • Těžební průmysl
 • Ostatní aplikace kde je třeba realizovat dálkovou komunikaci

SINAUT ST7

Systém SINAUT ST7 zahrnuje hardware i software potřebný pro dálkovou výměnu dat mezi provozními stanicemi a těmito stanicemi a kontrolními centry. Procesní stanice jsou řízeny automaty řady Simatic S7-300/S7-400 a nově také SIMATIC S7-1200. Základem řídicích center mohou být buď opět PLC SIMATIC S7 nebo PC stanice s příslušným softwarem a typicky se SCADA systémem (ideální je použít SCADA systém WinCC). Velkou výhodou je široký výběr komunikačních technologií využitelných pro vytváření spojení, jsou to:

 • Vyhrazené linky – metalické, optické
 • Soukromé rádiové sítě
 • Analogové telefonní sítě
 • Privátní modemové sítě
 • GPRS, EGDE, UMTS, LTE - GSM
 • Ethernet (TCP/IP)

V jednom projektu lze libovolně kombinovat všechny výše uvedené varianty a vytvářet podle potřeby redundantní spojení, můžeme tak například vyhrazenou linku zálohovat spojením po vytáčené telefonní sítí.

Komponenty:

 • Komunikační moduly TIM (Telecontrol Interface Module) pro Simatic S7-300 a S7-400
 • Komunikační telecontrol procesory pro Simatic S7-1200: CP1243-1IEC / CP1243-1DNP / CP1243-1IRC
 • Nové Siemens modemy/routery Scalance M a Scalance S
 • Switche/routery pro optické sítě, síťové komponenty – Scalance
 • Prvky pro příjem signálu DCF77, GPS – prvky
 • Konfigurační software
 • Software pro kontrolní centrum
  Verze TIM modulů
  TIM 3V-IE TIM 3V-IE Advanced TIM 3V-IE DNP3
  TIM 3V-IE TIM 3V-IE Advanced TIM 3V-IE DNP3
Pro řídicí centrum - X X
Pro vzdálené RTU X X X
Telecontrol protokol SINAUT ST7 SINAUT ST7 DNP3
Typ RTU S7-300 S7-300 S7-300
  TIM 4R-IE TIM 4R-IE DNP3  
  TIM 4R-IE TIM 4R-IE DNP3  
Pro řídicí centrum X X  
Pro vzdálené RTU X X  
Telecontrol protokol SINAUT ST7 DNP3  
Typ RTU S7-300 / S7-400 / PC S7-300 / S7-400 / S7-400H  

 

  Verze komunikačních procesorů CP pro S7-1200
  CP 1243-8 IRC CP 1243-1 DNP3 CP 1243-1 IEC
  CP 1243-8 IRC CP 1243-1 DNP3 CP 1243-1 IEC
Pro řídicí centrum - - -
Pro vzdálené RTU X X X
Telecontrol protokol SINAUT ST7 DNP3 CP 1243-1 IEC
Typ RTU S7-1200 S7-1200 S7-1200

 

Poznámka: Pro Simatic S7-300 / S7-400 je IEC protokol k dispozici formou placených SIPLUS RIC komunikačních bloků a licenčního klíče. Naproti tomu SIMATIC NET komunikační procesory (CP a TIM) je nutno pouze parametrizovat.

Výhody:

 • Dálková datová komunikace, komunikace s vizualizačním systémem, diagnostika a programování současně po užitých WAN sítích
 • Velký výběr komunikačních technologií, jejich libovolné kombinace
 • Všechny komponenty od jednoho dodavatele
 • Lokální ukládání dat v komunikačních telecontrol modulech (TIM/CP) – spolehlivá komunikace
 • Událostmi řízený přenos dat, priorizace dat – úspory nákladů při užití vytáčených sítí
 • Trvalá kontrola přesného času, data s časovými značkami
 • Neomezené dálkové programování a diagnostika
 • Zasílání varovných hlášení formou SMS

Vzorové aplikační příklady:

TeleControl projekt v několika krocích
Příklad DNP komunikace pro S7 stanici
Vzdálené řízení RTU S7-1200 RTU ze systému PCS 7 TeleControl (IEC-104 protokol)