Moduly doplňkových funkcí

Moduly k montáži na stykače SIRIUS 3RT2

Moduly reverzační a hvězda-trojúhelník

Reverzační modulyK podstanému zjednodušení zapojování řídicích obvodů přímých a reverzačních spouštěčů, především pak spouštěčů hvězda-trojúhelník přispívají moduly doplňkových funkcí, které se jednoduše upevní na stykače 3RT2. Realizace řídicích obvodů stykačových kombinací je nezávisle na jejich velikosti rychlá, snadná a spolehlivá bez případných chyb při zapojování.

Moduly pro přímé spouštění (časová relé) realizují zpožděný přítah nebo odpad stykače, jsou vhodné pro napětí v rozsahu AC/DC 24 V až 240 V. Moduly pro reverzační spouštěče obsahují elektrické a mechanické blokování. V případě stykačových kombinací hvězda-trojúhelník se sníží počet propojovacích bodů řídicího obvodu o 70%. Zároveň se zmenší zastavěný prostor v rozváděči, protože časové relé, které řídí přepínání z hvězdy do trojúhelníku je integrováno v modulu hvězda-trojúhelník, stejně jako omezovače přepětí na cívkách stykačů.

Moduly pro připojení k PLC

Moduly pro připojení k PLCVýše uvedené moduly doplňkových funkcí mohou být navíc vybaveny komunikačními rozhraními pro připojení k AS-Interface nebo IO-link. Kromě zjednodušení zapojování samotného vývodu (spouštěče) lze tedy dosáhnout další podstatné snížení počtu připojovacích bodů, pokud jsou vývody řízeny a diagnostikovány prostřednictvím PLC. Náklady na propojení vývodů s PLC klesnou a díky menšímu počtu vstupů a výstupů PLC se zmenší zastavěný prostor v rozváděči.

Protože inovované přístroje SIRIUS jsou tímto způsobem plně integrovány do jednotné projekční platformy STEP 7, jsou jejich parametry a provozní stavy centrálně dostupné v PLC a mohou být dále zpracovány podle požadavků uživatele. Tím je garantována diagnostika celého zařízení také na nejnižší úrovni automatizace.

K dispozici jsou provozní údaje o spotřebičovém vývodu, jako např. připravenost k provozu, zapnuto / vypnuto, souhrnné hlášení výstrahy / poruchy a další v závislosti na použitém druhu komunikace - AS-Interface nebo IO-Link. Nastavení parametrů (programování) jednotlivých vývodů se tak podstatně zjednoduší, protože všechny druhy spouštění mají stejný profil.

Prostřednictvím komunikace IO-link se dají do PLC přenášet diagnostická hlášení jako ruční režim (nezobrazuje se celý text), dosažení pravé/levé koncové polohy, nepřipojeno napětí v hlavním/pomocném obvodu anebo závada přístroje.

Poruchy jsou okamžitě lokalizovány, obsluha / údržba je potom informována textovou informací buď centrálně nebo lokálně tak, aby bylo možné provést rychlý operativní zásah.

Výběr modulů doplňkových funkcí je nezávislý na velikosti stykače, zvolit lze připojení šroubovými a pružinovými svorkami.