Extraktivní analyzátor plynů OXYMAT 61

Analýza: Kyslík

OXYMAT 61OXYMAT 61 je analyzátor kyslíku určený pro běžné aplikace. Jako referenční plyn je použit okolní vzduch, který je do analyzátoru dodáván pomocí integrovaného čerpadla, případně je možno připojit lahev stlačeného referenčního plynu.

Analyzátor OXYMAT 61 využívá k měření koncentrace kyslíku paramagnetické metody s využitím micro-flow senzoru, který nepřichází do styku s analyzovaným plynem, garantuje výbornou linearitu měření a dovoluje nastavení měřících rozsahů od 0 - 2 % až 0 - 100 % v jediném přístroji.

Vlastnosti:

Max. počet měřených sloučenin: 1
Sloučeniny: Kyslík
Nejmenší měřící rozsah: 0-2 %
Provedení: 19" provedení do rámu