Extraktivní analyzátor plynů ULTRAMAT 6

Analýza: IR-aktivní plyny

ULTRAMAT 6Ultramat 6 je nejčastěji používán v náročných aplikacích, ve kterých splňuje vysoké standardy týkající se spolehlivosti a správnosti měření. Toho je dosaženo moderní elektronickou částí, jednoduchým ovládáním a analytickou částí navrženou pro danou aplikaci.

Analyzátorem ULTRAMAT 6E je možno měřit až čtyři plynné sloučeniny aktivní v infračerveném záření současně, analyzátorem ULTRAMAT 6F jednu nebo dvě plynné sloučeniny aktivní v infračerveném záření. Použití optického coupleru a volitelně také optických filtrů vede k navýšení selektivity měření, díky čemuž analyzátor může být v řadě případů použit pro měření ve složitých plynných směsích. Zmíněné optické prvky zároveň umožňují měření nízkých koncentrací plynů a nižší detekční limity.

Vlastnosti:

Max. počet měřených sloučenin: 4
Příklad sloučenin: CO, CO2, NO, SO2, CH4, uhlovodíky
Nejmenší měřící rozsah dle sloučeniny: 0-5 / 0-100 ppm
Provedení: 19" provedení do rámu (6E) / provedení do provozu (6F)