Převodník SITRANS F M MAG 6000

Převodník magneticko-indukčního průtokoměru pro aplikace vyžadující vysokou přesnost a komunikační variabilitu

SITRANS F M MAGFLO MAG 6000Převodník MAG 6000 je vhodný pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost měření a rozšířené funkce převodníku. Převodník může být dovybaven různými typy komunikačních modulů. Přesnost měření je standardně ± 0,25 % aktuálního průtoku (při rychlosti proudění 0,5 až 10 m/s). Stejně jako všechny převodníky řady MAGFLO je vybaven paměťovou jednotkou SENSORPROM, která usnadňuje parametrizaci a umožňuje výměnu převodníku bez nutnosti opětovného nastavení.

Vlastnosti:

  • podsvětlený alfanumerický displej, 3 x 20 znaků
  • všechny vstupy a výstupy galvanicky oddělené
  • dva interní osmimístné čítače průtoku v obou směrech, volba jedno/obou-směrného průtoku,automatické nastavení nuly, posunutí „nuly“ 0 až 9,9 % z rozsahu, detekce nezaplněného potrubí, chyby systému, přepínače limitních průtoků, hodiny času provozu, možnost nastavení dávky
  • přístrojová skříň z tvrzeného polyamidu (krytí IP 67) nebo provedení 19“ pro montáž do panelu (krytí IP 20/IP 66)

Technická charakteristika:

Přesnost: 0,25 % aktuálního průtoku (při rychlosti proudění 0,5 až 10 m/s)
Výstupy: proudový 0 / 4 až 20 mA, max. 800 Ω
frekvenční / impulsní:
 - aktivní 24 V DC, 30 mA, > 1 kΩ (10 kHz), > 125 Ω (2 Hz)
 - pasivní 3 až 30 V DC, max. 110 mA, fmax 10 kHz
reléový 42 V AC 2A, 24 V DC 1A
Napájení: 115 - 230 V AC, 50/60 Hz nebo 12-24 V AC/DC
Komunikace: HART, Profibus PA/DP, Modbus RTU/RS485