Přehled řešení Totally Integrated Power

Přípojnicové systémy SIVACON 8PS zpět
Sortiment přípojnicových systémů nabízí komplexní, bezpečné a flexibilní řešení transportu a rozvodu proudu do 6300 A. Prefabrikované prvky s obchodním názvem Sivacon 8PS zajišťují přenos elektrické energie mezi transformátorem a spotřebičem. Jedná se o ucelený systém s vynikajícími elektrickými vlastnostmi a vlastní pevnou mechanickou konstrukcí. Samozřejmostí je vysoká odolnost proti zkratovým proudům, která přesahuje hodnoty napájecího zdroje. Napájení koncových spotřebičů je realizováno pomocí odbočných skříněk, které jsou umístěny na rozvodných trasách co nejblíže ke spotřebiči a jsou opatřeny ochrannými nebo ovládacími prvky.
Více informací naleznete na následujících produktových stránkách:
Průmyslové rozváděče zpět
         
Otevřené vzduchové jističe SENTRON 3WL
Flexibilní výkonové jističe od 250 do 6300 A
Kompaktní jističe SENTRON 3VL
Jističe v kompaktním provedení s enormní přizpůsobitelností
Výkonové odpínače a vypínače SENTRON
Hlavní vypínače, odpínače a vypínače s pojistkami 3LD, 3K, 3NP, 3NJ
Spínací technika
Decentrální periferie
SIMATIC ET 200 - kompletní řešení pro širokou škálu aplikací
Podrobné informace nalezente na produktových stránkách:
Domovní rozváděče zpět
             
ALPHA - rozvodnice, rozváděče a řadové svorky
BETA - instalační přístroje
Sortiment rozváděčů a rozvodnic pokrývá řadu jmenovitých proudů od 63 do 1600 A. Jednotlivá provedení nabízí výběr výrobků z plastu a nebo plechu s krytím od IP30 až do IP65. Montáž na a nebo pod omítku, případně samostatně stojící. Rozváděče řady ALPHA nabízí díky své modulární koncepci nepřeberné množství uspořádání vnitřního prostoru rozváděčů.Bohaté příslušenství usnadňuje montáž, údržbu i vlastní provoz.
Domovní spínače a zásuvky zpět
Vypínače a zásuvky, ovládání rolet a žaluzií, stmívače, pokojové termostaty, čidla pohybu, ... To je jen stručný a neúplný seznam přístrojů pro montáž do instalačních krabic. Zkrátka vše co potřebujete ve svém bytě, kanceláři a nebo provozovně. Tyto přístroje mohou být díky modulární koncepci dodány s ovládacími prvky a rámečky v 7 designových řadách. Každé řada nabízí několik variant barev a u řady DELTA miro si můžete vybrat i materiál rámečků. K dispozici jsou rámečky ze skla, eloxovaného hliníku, dřeva a plastu.
Více informací naleznete na následujících produktových stránkách:
Automatizace zpět
V rámci automatizační techniky prosazujeme myšlenku tzv.plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation).Tento pojem se vztahuje na vlastní řídicí členy (PLC/průmyslová PC),dále na přístroje pro ovládání a sledování procesu (HMI-Human Machina Interface) a síťpvá řešení.Klíčovou vlastností je tzv.trojí průchodnost systému:sdílení databáze objektů řídicího systému,síťové propojení mezi hierarchickými úrovněmi a jednotnost softwarových prostředků pro konfiguraci celého systému.Sama tato myšlenka naznačuje,že zařízení,která takové požadavky splňují,nemohou být zároveň vzorem jednoduchosti.Naopak je možné pomocí těchto zařízení zvládnout i ty nejnáročnější aplikace.
Více informací naleznete na následujících produktových stránkách:
Power Management zpět
Potřebujete optimalizovat vaše provozní náklady? Chcete získat informace o funkčnosti jednotlivých zařízení? Právě pro vás je tu Power management.Do tohoto systému je možno začlenit různé druhy produkty rozvodů energie.Například analyzátory sítě, kde je možno získat rychlou a přehlednou informaci o různých elektrických veličinách a tyto přenášet pomocí Profi Bus technologie a dále vyhodnocovat.
Více informací naleznete na následujících produktových stránkách:
Building Management System zpět
Moderní GAMMA instabus Building Management Systémy vám umožní zvýšit bezpečnost a pohodlí a hospodárnost .GAMMA instabus řídí automaticky například osvětlení nebo zastínění oken ve vašem domě,taktéž si poradí s hlídáním teploty uvnitř budovy v závislosti na venkovní teplotě.V podstatě všechny elektrické funkce mohou být inteligentně integrovány do systému GAMMA.Zapojení do dalších systému v budově,jako jsou např. sítě LAN otvírá nové možnosti aplikací.Klíčem budoucnosti GAMMA instabus je vysoká flexibilita.
Více informací naleznete na následujících produktových stránkách:
Technologie budov zpět
Nabízíme komplexní řešení automatizovaného řízení budov. Zabýváme se rodinnými domky, komerčními a správními budovami i průmyslovými podniky. Naše služby usnadňují měření, regulaci a řízení energie a přispívají k úsporám nákladů na provoz budov i k pohodlí uživatelů a správců. Řídicí systém Desigo PX představuje páteř integrované inteligentní budovy. Inteligentní budovou rozumíme objekt, jehož jednotlivá technologická zařízení jsou řízena autonomními, avšak vzájemně komunikačně propojenými systémy tak, aby byla umožněna centralizace plnohodnotného sledování, ovládání a plánování všech funkcí těchto zařízení. V případě potřeby lze tento systém dovybavit nadstavbovým vizualizačním systémem Desigo Insight.
Více informací naleznete na stránkách divize SBT:
Pohony zpět
Naše nabídka je tvořena širokým spektrem pohonů pro různé průmyslové aplikace.Od skutečně nejmenších pohonů s výkonech v řádech jednotek Wattů až po velké pohony s výkonem v řádech desítek MW. Sortiment nabízených výrobků pokrývá všechny oblasti – od dopravníků,přes čerpadla až po nejmodernější obráběcí a výrobní stroje.
Více informací naleznete na následujících produktových stránkách:
Vysoké a velmi vysoké napětí zpět
Nabízíme komplexní řešení dodávek VN a VVN. Naše nabídka zahrnuje veškeré služby z této oblasti, tj. např. poradenství, plánování, projekční přípravu, vlastní realizaci dodávek včetně uvedení do provozu, záruční i pozáruční servis. Naše technické řešení využívají spojení osvědčených koncepcí i nejnovějšího technologického rozvoje. Spolehlivost a provozní bezpečnost jsou pro nás stejně důležitými kritérii jako hospodárnost a disponibilita.
Více informací naleznete na stránkách divize PTD:
 

Související produkty

Přípojnicové systémy SIVACON 8PS