Procesní plynový chromatograf SITRANS CV

SITRANS CVSITRANS CV, díky pokroku v oblasti kompaktních procesních chromatografů založených na MEMS technologii, umožňuje analýzu spalného tepla (CV/BTU) s vysokou přesností. Chromatograf může být použit také v drsném prostředí díky svému robusnímu a kompaktnímu designu. Unikátní analytické metody "multiple" a "in-line" otevírají nové možnosti a poskytují kratší časy analýz. SITRANS CV poskytuje všechny informace o kvalitě zemního plynu a bioplynu a jejich fyzikální vlastnosti jako spalné teplo a hustota, které jsou potřebné pro mnoho aplikací při operacích se zemním plynem, především fiskální měření energie.