Oddělovací převodníky Sirius 3RS70

Standarní signály a universální převodníky

Oddělovací převodníky Sirius 3RS70Převodníky 3RS7 slouží především ke galvanickému oddělení analogových signálů. Snímače, řízení i akční členy mají zpravidla různé požadavky, co se napájení týká. Zpracovávaný signál je proto nutné galvanicky oddělit od napájecích obvodů. To se dá realizovat v řízení nebo pomocí oddělovacího převodníku. Přeměna signálu na jiný druh signálu (např. napětí na proud) se používá, má-li být např. napěťový signál přenesen průmyslovým prostředím na větší vzdálenost. Nebo když vstup řízení neumí zpracovat výstupní signál snímače. Další možností je přeměna analogového signálu na pulzní signál s kmitočtem, který je přímo úměrný analogovému signálu. Běžný digitální vstup tak může zpracovávat analogový signál.

Charakteristické vlastnosti:

  • Malá zastavěná šířka - na montážní liště zabírají minimální místo
  • Menší počet provedení s výhradně 3cestným oddělením zjednoduší logistiku a skladové hospodářství
  • Úzké a kompaktní konstrukční provedení: šířka 6,2 mm
  • Vhodné také pro malé řídicí rozvaděče
  • Kvalitní moderní design

Pasivní převodníky

Energie na pokrytí vlastní spotřeby je odebírána ze vstupního analogového signálu. Nepotřebují tedy externí zdroj napájecího napětí. Slouží pouze ke galvanickému oddělení signálů.

3cestné oddělení

Trojcestné oddělení znamená, že kromě galvanického oddělení vstupu a výstupu jsou odděleny také napájecí obvody převodníku.

Aktivní převodníky

Jsou vhodné pro přeměnu jednoho druhu signálu na jiný, k zesílení signálu a samozřejmě ke galvanickému oddělení.

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall:

Oddělovací převodníky 3RS70