SIMATIC Safety Matrix

Inženýring životního cyklu bezpečnosti

SIMATIC Safety Matrix lze využít jako doplněk CFC. Jedná se o moderní nástroj správy životního cyklu bezpečnosti, který lze použít nejen pro pohodlnou konfiguraci bezpečnostních aplikací, ale také jako nástroj pro provoz a servis bezpečnostních úloh.

Fáze realizace

Klikněte pro zvětšeníFáze realizace je charakteristická výběrem technologie a architektury, definicí intervalu testů ověření (proof test interval), návrhem a instalací SIS (Safety Instrumented System), a v neposlední řadě uvedením do provozu. Použití SIMATIC Safety Matrix neznamená pouze jednodušší a pohodlnější programování bezpečnostní logiky, ale toto je také mnohem rychlejší než programování konvenčním způsobem.

Během fáze analýzy rizik provozu, může projektant jednoduše přiřadit přesně definované reakce (efekty) k událostem (příčiny), které během procesu mohou nastat.

Možné události (vstupy) jsou zadány do horizontálních linek tabulky matice, která je srovnatelná s tabulkovým procesorem, a poté jsou definovány typ a množství, logické operace, zpoždění a blokace stejně tak jako tolerované poruchy. Reakce (výstupy) příslušné události jsou definovány ve vertikálních sloupcích.

Výhody použití během fáze realizace

 • Jednoduché programování pomocí metody příčina & následek,
 • Není vyžadovaná znalost programování,
 • Automatické generování CFC včetně bloků ovladačů,
 • Automatické verzování programu,
 • Interní sledování změn,
 • Tisk matice příčin & následků jedna k jedné,
 • Automatická dokumentace modifikací.

Fáze provozu

Klikněte pro zvětšeníProhlížeč nástroje SIMATIC Safety Matrix, který je možné použít na operátorské stanici SIMATIC PCS 7, umožňuje jednoduché a intuitivní ovládání a monitorování běhu bezpečnostní aplikace. Stav signálu je zobrazen online v matici příčin & následků. Funkce správy životního cyklu bezpečnosti jako je správa verzí a dokumentace operátorských zásahů a modifikace programu efektivně doplňují funkce konfigurace, ovládání a údržby SIMATIC Safety Matrix a také správu životního cyklu bezpečnosti.

Výhody použití během fáze provozu

 • Kompletní integrace do SIMATIC PCS 7,
 • Zobrazení a uložení prvního došlého alarmu,
 • Integrované provozní funkce jako jsou bypass, reset, a překlenutí a modifikace parametru,
 • Zobrazení a uložení sekvence událostí,
 • Automatické uložení zásahů operátora pro potřeby správy životního cyklu bezpečnosti,
 • Automatické sledování verzí,
 • Automatická dokumentace modifikací.