Inženýring bezpečnostních systémů

Inženýring

Bezpečnostní programy v STEP 7

Bezpečnostní programy jsou napsány pomocí STEP 7 jazyků F-FBD a F-LAD a certifikovaných funkčních bloků z "S7 Distributed Safety".

Distributed Safety

FBD, LAD

F knihovna pro správu hořáků (volitelně)

F knihovna pro lisy (volitelně)