Analytický aplikační set GGA

Set GGAAby byla účinnost elektrických generátorů v elektrárnách co nejvyšší, je nezbytné je chladit.

Pro chlazení elektrických generátorů je používán vodík i přes přísné bezpečnostní požadavky. V porovnání se vzduchem, vodík vykazuje daleko vyšší chladící účinnost, nižší ztráty způsobené třením na rotujících částech a vyšší průrazné napětí. S těmito vlastnostmi podkytuje vodík nejlepší podmínky pro optimální provozní účinnost elektrických generátorů.