Totally Integrated Automation Portal

TIA Portal

Je to tu - dosažení dalšího milníku v průmyslové automatizaci s názvem Totally Integrated Automation Portal, stručně TIA Portal.

Vývoj uživatelských aplikací pro PLC a decentrální periferie, projektování panelů HMI, rozsáhlých vizualizací SCADA, síťových komponent a komunikačních prvků i konfigurace a uvádění pohonů do provozu - to vše je integrováno do společného softwarového prostředí s jednotným a jednoduchým ovládáním z jedné jediné plochy. To znamená nejen zrychlení tvorby uživatelských aplikací, ale i vyšší konzistenci dat napříč celým projektem a zároveň jednoduchou a transparentní strukturu celého řešení, která lze snadno měnit nebo doplňovat a která zjednodušuje diagnostiku v běžném provozu, tedy i údržbu a servis automatizační techniky.

Čas, náklady a kvalita jsou rozhodujícími faktory zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti. Cílem musí být vždy zkrácení doby od myšlenky k hotovému stroji, resp. hotovému produktu při zachování maximální flexibility. Současně je třeba minimalizovat náklady a zlepšit kvalitu. Platforma Totally Integrated Automation (TIA) se již úspěšně zabydlila ve všech oborech. Se svými charakteristickými systémovými vlastnostmi – programování (vývoj), komunikace, diagnostika, safety technika, obecná bezpečnost a robustnost – podporuje TIA kompletní životní cyklus stroje resp. zařízení. Pro přípravu a realizaci projektu je komplexní a jednotné prostředí dnes žádanější než kdykoli předtím, protože šetří čas a peníze. Společnost Siemens je již po desetiletí hlavním představitelem vývoje inženýrských softwarových nástrojů a je si tedy vědoma toho, jak vysoký význam má efektivní, intuitivní a osvědčený inženýrský software.

Prostředí, se kterým je radost pracovat

Prostředí TIA Portal, se kterým nyní přicházíme na trh, znamená pro společnost Siemens dasažení dalšího historického milníku. Nové takto komplexní vývojové prostředí v takovém rozsahu bude stěží hledat sobě rovného co do obecné použitelnosti, přehlednosti a optimálnosti využití z hlediska uživatele. TIA Portal jako první představuje společnou platformu pro vývoj aplikací z oblasti řídicí techniky a decentralizovaných periferií i pro vizualizaci v blízkosti stroje (typicky ovládací panely) až po rozsáhlá řešení SCADA. V dalším kroku pak následuje začlenění pohonů Sinamics. Sjednocením a optimalizací uživatelské plochy se práce s různými technickými nástroji výrazně zjednodušuje. Všechny potřebné nástroje jsou k dispozici v rámci celého systému, proto je i instalace a údržba software snadnější a rychlejší. V souladu s požadavky uživatele pak jednotlivé licence uvolní různé editory. Při prvním pohledu na plochu TIA Portal je zřejmé: od efektivnosti přes ergonomii až po grafiku je všechno tak promyšlené a přehledné, že práce s takovou plochou může být skutečně radostí.

Díky jednotnosti všech společných funkcí – i pokud jde o jejich zobrazení - a rovněž stejné koncepci ovládání různých editorů se navíc výrazně snižují nároky na zapracování. Inteligentní editory citlivě s ohledem na kontext zdůrazní přesně to, co vývojář či servisní technik právě potřebuje pro konkrétní úlohu: funkce, vlastnosti, knihovny. S inovační technikou oken lze současně ponechat otevřených více editorů a využívat jednoduše jejich data např. pomocí funkce Drag and Drop. I při rozsáhlých projektech s velkým počtem automatizačních komponent propojených sítí zaručuje nová plocha optimální přehlednost a rychlou orientaci. Společná konfigurace přístrojů a sítě umožňuje plně grafické projektování celého hardwaru a systému sběrnic. Kliknutím myší může uživatel přecházet ze zobrazení detailu jednotky (přístroje) na zobrazení propojení, kde se přehledně zobrazí všechny sítě všech podnikových úrovní od sítí Profinet přes Profibus až po AS-Interface. Společná databáze znamená absolutní konzistenci dat a jejich maximální transparentnost v celém projektu automatizace. Jakákoli data je se zadávají pouze jednou i tehdy, jsou-li používána v různých programových editorech, např. pro programování PLC nebo projektování HMI. Souběžně dodávané i vlastní programové a obrazové moduly i hotově nakonfigurované konstrukční celky a přístroje jsou strukturovaně spravovány v knihovnách. Tyto objekty pak lze kdykoli znovu použít v rámci projektu v lokálních knihovnách nebo v globálních knihovnách, pokud projekt přesáhne jednotlivé hranice.

TIA Portal dnes

Aktuální verze Step 7 V11 a WinCC V11 jsou dnes již součástí prostředí TIA Portal. Především aplikace orientované na funkční bezpečnost strojů a zařízení (Safety technika) těží z intuitivního programování a jednotné koncepce pro společnou správu jak standardních tak bezpečnostních programů. S WinCC V11 lze v prostředí TIA Portal realizovat všechny úlohy HMI. WinCC V11 nabízí sjednocenou platformu pro vývoj uživatelských řešení od jednoduchých úloh HMI u stroje (panely) až po rozsáhlé SCADA aplikace v podnikových velínech. Nabídka volitelných balíčků přizpůsobených konkrétními cíli a konkrétní úloze je zárukou optimálního poměru cena-výkon. Produktové spektrum začíná u Basic Panels, které poskytují základní funkce pro menší vizualizace a pokračuje přes vysoce výkonné Mobile Panels, Multi Panels a nové Comfort Panels až k systémům na bázi PC, s nimiž lze řešit i úlohy SCADA. Stejně jako v případě Step 7 je i zde zajištěna kompatibilita směrem do budoucna, takže kdykoli je možné doplnění nejnovější technikou. Stejně tak je zaručena migrace stávajících projektů hardware i programových kódů: převzít lze projekty Step 7, WinCC flexible a WinCC.

Zdařilý začátek

TIA Portal má uživatelskou plochu přizpůsobenou intuitivní obsluze, přičemž integrované funkce a programové editory zahrnují všechny požadavky automatizace – i pro funkční bezpečnost strojů a zařízení (Safety technika). Uživateli poskytuje podporu ve všech fázích výrobního cyklu, od přípravy, projektování až k údržbě a servisním změnám. Programátor využívá doplňkovou inteligenci v programovacích editorech. Pracovník údržby jedním pohledem na obrazovku zjistí, kde je jeho zásah potřebný. První uživatelé se již shodli: „S prostředím TIA Portal vstupujeme společně s firmou Siemens do nové éry automatizační techniky“. Videa a komentáře z realizovaných projektů naleznete na webových stránkách http://www.siemens.de/tia-portal.

Odstupňované požadavky na HMI se Simatic WinCC V11:

 • Simatic WinCC Basic a Simatic WinCC Comfort jsou vývojové nástroje pro projektování ovládacích panelů Simatic HMI,
 • Simatic WinCC Advanced již nabízí tvorbu samostatných řešení na bázi PC,
 • Simatic WinCC Professional nabízí řešení SCADA,
 • Simatic WinCC Runtime Advanced je software pro vizualizace běžící na PC,
 • Simatic WinCC Runtime Professional je software pro vizualizaci na PC s funkcemi SCADA.

Výhody Step 7 V11

 • Efektivní a nově vyvinuté programovací editory S7-SCL , S7-GRAPH, KOP, FUP a AWL umožňují intuitivní programování,
 • Snadná integrace bezpečnostní techniky (funkcí Safety),
 • Rozšíření funkcí integrovanými aplikacemi: simulace s PLCSim, vzdálená správa s Teleservice a zpracování a správa dokumentace zařízení s DocPro.

Step 7 V11 má dvě verze:

Simatic Step 7 Basic

Pomocí Step 7 Basic lze navrhovat a programovat řadu programovatelných automatů Simatic S7-1200. Pro jednoduchou vizualizaci s využitím Simatic Basic Panels je určen Simatic WinCC Basic, který je také součástí této verze.

Step 7 Professional

Step 7 Professional je určen pro projektování a programování všech Simatic PLC řad S7-1200, S7-300, S7-400 a WinAC pro PC-based systémy. Pro vizualizaci spolu se Simatic Basic Panels je i zde součástí dodávky Simatic WinCC Basic.

Další programové balíčky pro Step 7 Professional (tzv. options):

 • Step 7 Safety V11,
 • PID Professional V11 pro projektování regulátorů (dříve varianty Standard PID Control a Modular PID Control),
 • Easy Motion Control.