Přípojnicové systémy SIVACON 8PS

Komplexní, bezpečné a flexibilní řešení transportu a rozvodu proudu do 6300 A

Sortiment přípojnicových systémů nabízí komplexní, bezpečné a flexibilní řešení transportu a rozvodu proudu do 6300 A. Prefabrikované prvky s obchodním názvem Sivacon 8PS zajišťují přenos elektrické energie mezi transformátorem a spotřebičem. Jedná se o ucelený systém s vynikajícími elektrickými vlastnostmi a vlastní pevnou mechanickou konstrukcí. Samozřejmostí je vysoká odolnost proti zkratovým proudům, která přesahuje hodnoty napájecího zdroje. Napájení koncových spotřebičů je realizováno pomocí odbočných skříněk, které jsou umístěny na rozvodných trasách co nejblíže ke spotřebiči a jsou opatřeny ochrannými nebo ovládacími prvky.