Analytický aplikační set BGA

Set BGASet BGA (Bio-Gas-Analysis) je další v řadě kompletních systémů pro analýzu plynů, který Siemens vyvinul pro specifickou oblast průmyslu. Tato kompaktní jednotka obsahuje všechny komponenty pro určené nasazení, od odběru vzorku po řízení procesu fermentace a zobrazení složení plynu na displeji. Vybavení jednotky je možné snadno konfigurovat a usnadňují uživatelům plánování, navrhování, instalaci, trénink a údržbu.

Analytická část Setu BGA sestává ze analyzátoru Ultramat 23 měřícího koncentraci až 4 plynů s volitelným vybavením a I/O nastavením, které je možno rozšířit dodatečnými moduly.

Vlastnosti:

  • Měřené sloučeniny: CO2, CH4, O2, H2S
  • Provedení k instalaci na stěnu vč. protizášlehové pojistky
  • Příprava vzorku pro až čtyři proudy