Asynchronní generátory

Asynchronní motory s kotvou nakrátko je možno provozovat v generátorovém režimu jako zdroj elektrické energie dodávané do veřejné sítě. Uplatňují se zejména v malých vodních elektrárnách a kogeneračních jednotkách. Parametry v generátorovém provozu a mezní otáčky strojů sdělíme na dotaz.