Relé pro monitorování teploty SIRIUS 3RS

Hospodárná diagnostika pro celou řadu aplikací

Sirius 3RSTeplota pevných, tekutých a plynných látek je jednou z nejčastěji měřených veličin v průmyslových aplikacích. Monitorovací relé teploty Sirius 3RS jsou proto nepostradatelným pomocníkem při zajištění spolehlivého chodu vašeho zařízení.

Monitorují topná zařízení, klimatizační jednotky a vzduchotechnická zařízení stejně jako teplotu ve vinutí motoru nebo v rozváděčích. Podle potřeby mohou vyhodnocovat teplotu až na třech měřicích místech. Jsou-li dosaženy nastavené mezní hodnoty teploty, kontakty spínají v závislosti na nastavených parametrech. K nejdůležitějším patří časové zpoždění a hystereze.

Protože jsou vyhodnocovány přerušení a zkrat vedení měřicího obvodu, je zajištěna cílená identifikace závady.

Zvyšte produktivitu vašeho zařízení

Použitím monitorovacích relé teploty Sirius 3RS!

  • Profitujte z uživatelské přívětivosti a šetřete časem, protože relé se parametrují jednoduše na čelním panelu a připojují odnímatelným blokem svorek mimo jiné také s pružinovými svorkami
  • Relé s digitálním nastavením zvládnou 2- nebo 3bodovou regulaci teploty, mohou tak v některých aplikacích ušetřit výdaje za drahý regulátor teploty
  • Diagnostika a zpracování změřených hodnot prostřednictvím rozhraní IO-Link zajistí spolehlivý provoz vašeho zařízení bez dalších přídavných převodníků

Monitorovací relé teploty SIRIUS 3RS14 a 3RS15 IO-Link

Komunikace v průmyslových sítích

Monitorovací relé teploty chrání stroje a zařízení a pomocí rozhraní IO-Link komunikují s řídicím systémem strojního zařízení. Varianta IO-Link je vskutku operativní: přenášejí k dalšímu zpracování naměřené hodnoty a data do řízení podporující rozhraní IO-Link a kromě toho dovolují také autonomního provoz, tedy samostatné monitorování nezávisle na řízení. Toho lze s výhodou využít při uvádění do provozu, když např. ještě není odladěn software nebo také během provozu při výpadku komunikace. Relé 3RS14/15 se dají parametrovat lokálně tlačítky na čelním panelu přístroje nebo v konfiguračním prostředí softwarové platformy STEP 7 / TIA portál. Předností je snadnější výměna přístroje – porovnání dat a nastavení parametru proběhne automaticky a je řízeno modulem IO-Link master.