Rozšiřovací moduly pro bezpečnostní relé 3SK1 Advanced

Následující rozšiřovací moduly jsou určeny výhradně pro řadu 3SK1 Advanced. Dále můžete použít také rozšiřovací moduly, které jsou určeny pro všechna bezpečnostní relé 3SK, tedy 3SK1 i 3SK2.

Vstupní rozšiřovací modul

K vyhodnocení požadavků na bezpečnostní funkce jsou strojní zařízení osazena různorodými senzory, např. elektromechanickým hřibovým tlačítkem nouzového zastavení a polohovým spínačem k monitorování polohy ochranného krytu, případně k jeho zamykání nebo optoelektronickými senzory, jakou jsou světelné závory. Připojení všech těchto senzorů vyžaduje více bezpečnostních vstupů, a tudíž více bezpečnostních relé. Efektivní a hospodárný způsob připojení nabízí vstupní rozšiřovací modul, k němuž lze připojit další dva senzory jednokanálově nebo jeden senzor dvoukanálově. Nastavení parametrů se provádí opět DIP přepínači na čelním panelu rozšiřovacího modulu. Propojení se základním modulem vytvoří propojovací napájecí patice, odpadá klasické propojování vodiči.

Napájecí modul DC 24 V

Bezpečnostní relé 3SK1 Advanced mohou být napájeny pouze stejnosměrným napětím 24 V. Nedá-li se tento požadavek splnit, je možné napájet základní modul 3SK1 Advanced včetně rozšiřovacích modulů střídavým nebo stejnosměrným napětím v rozsahu 110 až 240 V. Propojení s příslušnými svorkami základního a rozšiřovacích modulů obstarají opět napájecí propojovací patice.

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall:

Vstupní rozšiřovací moduly pro 3SK1 Advanced