Extraktivní analyzátor plynů OXYMAT 6

Analýza: Kyslík

OXYMAT 6Nejčastěji je OXYMAT 6 nasazován v náročných aplikacích, ve kterých splňuje vysoké požadavky na opakovatelnost a správnost měření. Toho je dosaženo použitím moderní elektronické části, jednoduchým ovládáním a fyzikální částí, která je navržena pro konkrétní aplikaci.

Analyzátor OXYMAT 6 využívá k měření koncentrace kyslíku paramagnetické metody s využitím micro-flow senzoru, který nepřichází do styku s analyzovaným plynem, což umožňuje jeho nasazení i pro analýzu korozivních plynů, garantuje výbornou linearitu měření a dovoluje nastavení měřících rozsahů od 0 – 0,5 % (detekční limit 50 ppm) až 0 - 100 %, dokonce i 99,5 - 100 %, v jediném přístroji.

Vlastnosti:

Max. počet měřených sloučenin: 1
Sloučeniny: Kyslík
Nejmenší měřící rozsah: 0-0,5 %
Provedení: 19" provedení do rámu /
provedení do provozu