Polohovací modul

EM 253

Přehled

EM 253 je jednoduchý, ale velice výkonný polohovací modul, který uživateli umožňuje ovládání od jednoduchých krokových motorů až po vyspělé servopohony.

Hardware

Rychlý a nezávislý:

  • Integrované pulzní výstupypro nastavování polohy, rychlosti a směru s až 200 000 pulzy za sekundu
  • Integrované ovládací a polohovací vstupy umožňují vykonávat polohovací úlohy nezávisle na CPU

Výkonný a flexibilní:

  • 4 analogové vstupy / 12 bitů
  • 4 analogové vstupy / 15 bitů + snímač pro měření odporů
  • 4 analogové vstupy / 12 bitů

Software

Grafický průvodce integrovaný do programovacího prostředí (STEP 7-Micro/WIN, V 3.2 a vyšší) umožňuje:

  • Parametrizaci
  • Vytvoření polohovacího profilu
  • Nastavení metody vyhledávání referenčního bodu

Ovládací panel modulu EM 253 integrovaný do softwaru Micro/WIN podporuje nastavování a konfiguraci parametrů za běhu.