Systémy pro rozpoznávání objektů

Pat-Genius "licence pro Simatic MV440"

S licencí na rozpoznávání objektů "Pat-Genius" dokáže Simatic MV440 kromě čtení 1D a 2D kódů i speciální úlohy jako např. klasifikace objektů, detekce pozice, počítání objektů atp. Tuto funkcionalitu lze navíc snadno zkombinovat se čtením kódů a rozpoznáváním textu. Je tak například možné zkontrolovat pozici štítku a dále ověřit text v kontrolovaném poli.

Základní varianty

 • S integrovaným osvětlením, až do pracovní vzdálenosti 80 cm
 • S externím osvětlením, až do pracovní vzdálenosti 300 cm
 • S verifikací nebo bez verifikace

Výhody

 • Vysoká frekvence kontroly až 2500krát za minutu
 • Jednoduché nastavení parametrů bez nutnosti know-how odborníka
 • Rozmanité aplikace v různých průmyslových oborech
 • Rozpoznávání objektů může být zkombinováno se čtením kódů a rozpoznáváním textů
 • Jednoduchá integrace funkce rozpoznávání objektů do programu PLC díky funkčním blokům pro Simatic a Simotion a speciálním knihovnám v TIA portálu (viz MV440)

Funkce

 • Rozpoznávání objektů (klasifikace)
 • Detekce pozice (pozice, úhlu otočení, škálování)
 • Detekce přítomnosti objektu (rozpoznání objektu, jeho pozice a následná kontrola se specifikací setpointu)
 • Detekce dokončení (kontrola přítomnosti více objektů spolu s kontrolou se specifikací setpointu)
 • Rozpoznání symbolů (detekce kontur libovolného znaku nebo symbolu)

Detaily

Rozpoznávání objektů znamená detekovat naučené vzory v obraze. Tuto funkci je možné použít samostatně nebo v kombinaci s dalšími funkcemi, jako je např. čtení kódů, a rozpoznávání textu. Možné aplikace jsou:

 • Pick-and-place
 • Kontrola kvality během výroby
 • Detekce pozice v podávacích/dopravníkových systémech
 • Sledování množství v podávacích/dopravníkových systémech

Licence se dodává jako „Single License“ přes USB flashdisk a je možné ji přesunout do zařízení pomocí Simatic Automation License Manager (ALM). Licenci je možné spustit na všech Simatic MV440 od verze firmwaru 6.0.