PCS7 Web Server

PCS7 Web serverPCS 7 Web server, postavený na operačním systému Microsoft Windows Server 2003, umožňuje řízení a monitorování provozu přes síť intranet/Internet. Při řízení a monitorování přes celosvětovou síť, se k projektovým datům na PCS 7 Web serveru přistupuje prostřednictvím Web klientům. Pomocí Web klienta může být provoz řízen stejným způsobem, jako z běžného OS klienta. Přihlašování a přidělená privilegia jsou identická. Pro ukládání procesních hodnot a hlášení/událostí (alarmů) do cyklického archivu je k dispozici vysoce výkonný archivační systém, založený na technologii Microsoft SQL server.