Přehled kurzů

Seznam kurzů školených školicím střediskem Siemens nebo některým z autorizovaných školicích partnerů

ST-PRO1/2 : SIMATIC S7 Programování 1/2 Intenzivní kurz (SIMATIC S7-300/400)

Popis / cíl školení:

Intenzivní kurz pro programátory, kteří chtějí rychle získat komplexní znalosti o konfiguraci a programování automatizačního systému. Kurz je také vhodný pro projektanty, kteří již určité znalosti získali a potřebují je jen utřídit a doplnit.

Informace o termínech:

Školení je realizováno v autorizovaném školicím středisku
SIDAT.

Cílová skupina:

Programátoři, projektanti, konstruktéři, …

Obsah kurzu:

 • SIMATIC Manager, konfigurace hardwaru a pojetí paměti
 • Editace bloku
 • Binární a digitální operace
 • Symboly, testovací funkce, ukládání dat v datových blocích
 • Funkce a funkční bloky, organizační bloky
 • Řešení problémů
 • Zpracování analogové hodnoty
 • Dokumentace, ukládání, archivace
 • Komunikace přes MPI
 • Instrukce nezávislé na stavovém bitu
 • Funkce akumulátoru, instrukce s reálnými čísly
 • Nepřímé adres. a instrukce adres. registru
 • Datové typy a proměnné ve STEP7, volání bloku a multi-instal. model
 • Používání knihoven
 • Generování programů v text. editoru
 • Základní a rozšířená komunikace S7
 • SIMATIC S7-400
 • Distribuované I/Q a přidělení parametrů
 • Technologické nástroje pro S7/M7
 • Nepřímý přístup na parametry FC a FB
 • Práce s asynchronními a synchronními chybami