Rozhraní AS-Interface pro kompaktní vývody 3RA6

Začlenění do průmyslové automatizace prostřednictvím AS-Interface

Sirius 3RA6Kompaktní vývody Sirius 3RA6 lze prostřednictvím komunikačního rozhraní AS-i připojit a provozovat v průmyslové síti AS-Interface s návazností na Profibus, profinet a Ethernet. Po žlutém 2žilovém přenosovém vedení sběrnice AS-Interface jsou přenášeny napájení i datové informace o spotřebičích řízených kompaktním vývodem 3RA6. Výsledkem je rychlá realizace a diagnostika zařízení s minimálními výdaji na zapojování.

Výhody:

 • Nejjednodušší propojení akčních členů distribuovaných na zařízení / v technologii,
 • Nejjednodušší připojení (lze i dodatečně) k vedení AS-Interface bez nářadí,
 • Připojení až 62 kompaktních vývodů 3RA6 k AS-Interface při adresování A/B,
 • Standardizované I/O profily (obsazení vstupů a výstupů) usnadňují programování,
 • Různá provedení rozhraní AS-i:
  • 2 lokální vstupy pro bezpečnostní řídicí funkce,
  • 2 volné externí vstupy,
  • Po jednom externím vstupu a výstupu,
  • 2 volné externí výstupy,
  • S lokálním ručním ovládáním spotřebiče.
 • Začlenění do Totaly Integrated Automation.