Cerifikační kurzy v oblasti průmyslových sítí

Vaše síť, vaše kompetence, vaše certifikace

Plánování a realizace průmyslových sítí včetně jejich propojování do celofiremních celků vyžaduje mnoho zkušeností a předpokládá specializované znalosti. Z toho důvodu společnost Siemens přináší program školení na téma standardů průmyslového Ethernetu završených příslušným certifikační zkouškou. Každý modul testuje specifické dovednosti a znalosti, které dohromady vytváří celkový Siemens vzdělávací program v oblasti průmyslových sítí.

Siemens Certified Professional for Industrial Networks (Siemens CPIN)

Tento modul poskytuje důkladné seznámení s oblastí plánování, implementací i zabezpečením průmyslových sítí, včetně jejich propojení s celofiremní infrastrukturou.

Více informací

Siemens Initial Training for Industrial Networks (Siemens ITIN)

V úvodním školení formou online kurzu (WBT= Web based training) se můžete seznámit se základními principy průmyslových sítí od přenosového média až po zařízení, typickou architekturu systému a až po terminologii. Seznámíte se tak s pojmy průmyslového Ethernetu přímo na typických příkladech z průmyslu.

Více informací

 

Siemens certifikační kurzy probíhají pravidelně v anglickém a německém jazyce. Pro účastníky z České republiky je nejbližším místem konání seminářů je školící centrum v Norimberku.

V případě zájmu o více informací nás kontaktuje emailem: vladimir.sevcik@siemens.com