Power Management systém

Efektivní využití zdrojů energie – redukce nákladů

Power Management SystemRůst cen energií v minulých letech vedl k nárůstu provozních nákladů a dokonce může ohrozit konkurenceschopnost podniku. Cílem systému power managementu je optimalizovat provozní náklady a zvýšit dostupnost zařízení. Do systému power managementu lze začlenit různé produkty rozvodů energie.

K těmto patří hardwarové i softwarové komponenty jako software SIMATIC powercontrol, multifunkční měřicí přístroj SENTRON PAC3200, jističe SENTRON s komunikací, systém ochrany motorů SIMOCODE pro, elektroměry nebo ochrany SIPROTEC.

Redukce provozních nákladů

  • Identifikace spotřebičů s velkým odběrem a prosazení energeticky účinných opatření,
  • Podpora pro nákupčí energií pomocí poskytnutí historie a zároveň vzoru profilu odběru energie,
  • Optimalizace kapitálových nákladů při rozšiřování provozu díky lokalizaci skrytých rezerv v rozvodu energie,
  • Zlepšení povědomí o cenách energií v provozech díky přesnému přiřazení nákladů.

Zvýšení dostupnosti zařízení

  • Zvýšení provozní doby díky okamžitému a automatickému zjištění kritických podmínek (např. alarmy a protokoly událostí),
  • Zamezení přetížení díky včasnému rozpoznání kapacitních možností vašich rozvodů energie,
  • Zajištění kvality elektrické energie díky kontinuálnímu monitorování a analýze,
  • Optimalizace požadavků na údržbu díky analýze používání vašich komponentů rozvodů energie.