SIMATIC WinCC V7.0

Nová verze WinCC 7.0 významně rozšířila funkční schopnosti vizualizačního systému a začlenila ho mezi programy pracující pod operačním systémem MS Vista. Zásadní informací jsou změny v licenční politice. Maximální počty komunikačních bodů (proměnných), podle kterých se jak vývojová verze tak i runtime objednávají, byly u některých standardních sad zdvojnásobeny z dosavadních 256 na 512, popř. z 1024 na 2048, aniž by to ovlivnilo cenu. Dále je možné objednat sady pro větší množství komunikačních bodů, než tomu bylo dříve (102400, 153600 a 262144).

Nové objekty pro ovládací prvky jsou nově provedeny ve stylu Windows Vista. Pomocí optických prostředků zpětně informují obsluhu zařízení o možných nebo požadovaných řídicích zásazích. Objekty pro ovládací prvky jsou např. animované obrázky ve formátu GIF nebo různá zobrazení zvýrazněná změnou barvy nebo průsvitnosti. Flexibilitu projektu umocňují grafické profily, které definují jak budou typové objekty vypadat a které si může projektant sám vytvořit nebo použít profily již předdefinované. Pouhým kliknutím je možno reagovat na požadavky zákazníka a kompletně změnit vzhled projektu. Dalším posunem v oblasti flexibility je možnost vytvoření objektů, které následně nakopírujete na obrazovky, ale stále máte možnost je centrálně měnit.

Předdefinované grafické symboly

Zcela přepracovány a nově funkčně pojaty jsou objekty zobrazující hlášení a časové průběhy měřených veličin. Každého jistě potěší bezproblémový přenos zobrazených historických dat do dalších programů z prostředí Windows.

Zobrazení průběhu měřené veličiny